Náš región


Naša pekáreň sa nachádza v obci Drahovce, ktorá je zasadená v úrodnej nížine na pravom brehu rieky Váh, necelých desať kilometrov južne od známeho kúpeľného mesta Piešťany. Je situovaná pri štátnej ceste medzi Trnavou a Piešťanmi.

Naša tradícia


Vedenie pekárne pochádza zo starého rodu pekárov, ktorí si svoje bohaté skúsenosti v tomto tradičnom remesle odovzdávajú z pokolenia na pokolenie už od roku 1928.

Naša pekáreň


Pekáreň Drahovce vo svojej novovybudovanej výrobnej hale disponuje špičkovými pekárenskými zariadeniami. Vyznávame filozofiu návratu k tradičným výrobným postupom pri použití najmodernejšej technológie súčasnosti.

Rodinná tradícia od prvej republiky


Pekáreň Drahovce je dcérska spoločnosť Poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva Drahovce, ktoré sa venuje rastlinnej a živočíšnej výrobe a hospodári v obci Drahovce pri Piešťanoch. Pekáreň vznikla v roku 2013 z impulzu vtedajšieho predsedu predstavenstva Ing. Milana Čulena.

Pekárske remeslo má v rodine Čulenovcov dlhoročnú tradíciu. Založil ju Alojz Čulen, ktorý sa v rokoch 1925 - 1928 učil u pekára Václava Vildu v Břeclavi. V roku 1933 si založil živnosť a začal piecť chlieb v rodnom Perneku, kde okrem pekárne prevádzkoval i koloniál. Neskôr založil pekáreň aj v neďalekej obci Kuchyňa. Po roku 1948 musel, tak ako mnohí iní živnostníci, svoje podnikanie ukončiť. Prišiel o pekáreň i obchod.

V tradícii pokračoval jeho syn Milan Čulen, ktorý sa pekárstvu venoval od detstva, zasvätil mu celý svoj profesionálny život a zaradil sa k najskúsenejším odborníkom v tomto odvetví. V rokoch 1955 – 1959 študoval na Priemyselnej škole potravinárskej technológie v Pardubiciach. Po jej absolvovaní sa zamestnal ako technický pracovník v závode Mlyny a cestovinárne Piešťany. Na stavbe piešťanskej pekárne vykonával dozor nad montážou strojov a technológií a po dokončení sa stal jej vedúcim. Bol členom štátnej komisie pre schvaľovanie strojov pre pekárne.

Významne sa podieľal na vývoji a zavádzaní najmodernejších spôsobov mechanizácie v československých pekárňach a cukrárňach. V 80. rokoch sa stal podnikovým riaditeľom Západoslovenských pekární so sídlom v Nitre, neskôr pôsobil ako generálny riaditeľ mlynského a pekárenského priemyslu na Slovensku. Bol dlhoročným predsedom Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Po roku 1989 doteraz


V roku 1990 začal podnikať a zriadil pekáreň v Moravanoch nad Váhom. Onedlho otvoril pekáreň s cukrárňou v Piešťanoch a následne získal väčšinový podiel v spoločnosti Veľkopek a. s. V krátkom čase Veľkopek zmodernizoval a zriadil novú cukrársku výrobňu. Ďalej vybudoval pekáreň v Trenčíne a kúpil pekáreň v Novom Meste nad Váhom. Spoločnosť viedol do roku 2006.

V roku 2013 sa k pekárskemu remeslu vrátil. Vybudoval modernú pekáreň v areáli Poľnohospodárskeho družstva Drahovce pod názvom Pekáreň Drahovce s. r. o. Štafetu rodinnej tradície prevzala jeho dcéra Michaela Čulenová, pekárska majstrová, ktorá bola v rokoch 2013 - 2018 výkonnou riaditeľkou spoločnosti.

Náš región


Naša pekáreň sa nachádza v obci Drahovce. Obec leží v úrodnej nížine na pravom brehu rieky Váh, necelých desať kilometrov južne od známeho kúpeľného mesta Piešťany.

Výhodná poloha a dostupnosť infraštruktúry nám umožňuje pružne reagovať na požiadavky aj tých najnáročnejších odberateľov. Svojimi výrobkami zásobujeme regióny Piešťany, Trnava, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Stará Turá a Myjava.

Pekáreň Drahovce má viac ako osemdesiat zamestnancov. Denne zásobujeme čerstvým chlebom a pečivom viac ako tristo odberných miest na západnom Slovensku.

Tradičný prístup, najnovšie technológie


Pekáreň má v súčasnosti tri prevádzky: v Drahovciach, Piešťanoch a Myjave.

Prevádzka v Drahovciach sa špecializuje na výrobu chleba, bežného pečiva a ručnú výrobu jemného pečiva. Hodinová kapacita je 7500 kusov rožkov a 400 kusov remeselného chleba.

Novovybudovaná výrobná hala disponuje najmodernejšími pekárenskými zariadeniami. Vyznávame filozofiu návratu k tradičným výrobným postupom s využitím súčasných špičkových technológií.

Samozrejmosťou je prepracovaný systém bezpečnosti a kvality výrobkov podľa najprísnejších štandardov, prispôsobenie výroby požiadavkám našich odberateľov a elektronické spracovanie objednávok.

Pýchou našej pekárne je linka na výrobu bežného pečiva, ktorá prebieha bezdotykovou metódou. Vďaka tomu naše výrobky spĺňajú najnáročnejšie hygienické kritériá.

V novej prevádzke v Myjave sa špecializujeme na výrobu tradičných makových a orechových rožtekov. MINI rožteky dodávame v upečenom stave, voľné i balíčkované, a tiež v mrazenom stave.

Pekáreň na rožku


Pekáreň na rožku je naša štýlová podniková predajňa spojená s cukrárskou výrobou, ktorá sa nachádza na Námestí 1. mája v Piešťanoch. Vyrábame tu pekárske cukrárske výrobky podľa tradičných domácich receptúr, inšpirujú nás aj najnovšie trendy. Na trh uvádzame produkty bez “éčok”, zo špaldovej múky a pod.. Sortiment dopĺňame predajom produktov od lokálnych výrobcov - farmárske mliečne výrobky Moja Kravička, špeciálne kváskové múky spoločnosti Mlyn Trenčan, vína z vinárstva Čachtické chotáre a pod..

Naše výrobky sú dostupné v sieťach predajní Coop Jednota, Lidl, Kaufland, PT - Pavol Táborský a vo vybranej sieti nezávislých predajní.